Jan satte mig direkt med båda fötterna på marken. Och hans häst speglade kärleksfullt mina egen fallgropar. Nu är jag medveten om vilken energi en naturlig ledare bör ha.