Een gecontroleerd paard is een genot.

Horsemanship is een trainingsmethode waardoor wederzijds begrip bij mens en paard enorm toeneemt.

Horsemanship gaat over het opbouwen van een harmonische relatie met je paard, gebaseerd op communicatiemethoden die paarden ‘van nature’ verstaan. Met inzichten en technieken van Horsemanship  leg je in elke tak van paardensport een stevige basis voor onderling begrip tussen mens en paard. Zelfs – juist! – angstige, lastige of gevaarlijk geachte paarden willen luisteren …. als ze maar kunnen begrijpen wat je bedoelt. Omdat paarden de taal van mensen niet kunnen verstaan, is het onze taak hun wereld te leren begrijpen. Hoe ziet die wereld er uit?

Een oncontroleerbaar paard is een ramp en gewoon gevaarlijk.

Het is de wereld van prooidieren. Paarden zijn in hun evolutie altijd voedsel geweest voor roofdieren. Die ‘natuurlijke’ functie van paarden heeft ze gevormd tot wat ze zijn: hoogst gevoelig voor gevaar. Ze hebben een sterk ontwikkeld vluchtinstinct. Bij onzekerheid of angst is hun eerste reactie vaak: wegrennen (op hol slaan). En als dat niet kan doordat aan de teugels of het halster wordt getrokken, of ze klem staan in een box of trailer? Dan kunnen ze in paniek gaan bokken, steigeren of soms zelfs het gevecht aangaan. Bij angst of onzekerheid geven paarden als het ware ‘reflexmatig tegengas’ en zetten ons op het verkeerde been. Dat is niets anders dan natuurlijk overlevingsgedrag, maar voor mensen vaak frustrerend en soms gevaarlijk voor wie te dicht bij staat of te laat afstijgt.

Vergeet nooit: hoe goed gedresseerd ook, in elk ‘getemd’ paard zit een wild paard met alle instincten acuut op scherp om bij gevaar te kunnen overleven. Dat komt zelfs op Olympisch niveau voor: kijk maar naar de hooggetrainde paarden die desondanks bij de prijsuitreiking in paniek reageren op wapperende vlaggen, muziek en gejoel of applaus.

Word een natuurlijk leider!

Paarden hebben van nature  – het zit in hun genen – de behoefte aan sterk en betrouwbaar leiderschap. Het paard met een betrouwbare kuddeleider kan rustig grazen of slapen, want de leider waakt en beschermt. Missen paarden een leider, dan nemen ze die rol zelf op zich (of duiken weg in onzekerheid). Het is de essentie van Horsemanship om voor je paard een leider te worden die het kan vertrouwen en voor wie het respect heeft.  Dan wordt je paard kalm en werkwillig.

Hoe word je zo’n overtuigend leider? Ten eerste door je te verdiepen in de taal van de paarden, de manieren waarop zij elkaar onderling signalen geven. Vervolgens door technieken toe te passen waarbij je die signalen als het ware imiteert. Als je dat goed doet begrijpen paarden het onmiddellijk. Ze respecteren je daardoor. Ten tweede: bij het toepassen van die trainingsmethoden moet je altijd rekening houden met het karakter van het paard waarmee je werkt.  Er zijn dominante paarden, er zijn angstige. Er zijn rustige paarden en supersnelle. Er zijn uitbundige paarden, er zijn introverte. En wat het lastig of spannend maakt: er zijn combinaties daarvan.

Paarden zijn net mensen (soms).

Zoals gezegd, paarden zijn geen brommers. Het zijn net mensen want elk individu is anders. Is het niet zo dat de extraverte, opdringerige, ondeugende leerling op school van een goede leerkracht een andere benadering krijgt dan de introverte, verlegen of bange leerling? Bij een geïndividualiseerde aanpak komen beide leerlingen tot bloei. Bij paarden is het precies zo. Wie zijn paard traint met respect voor diens hoogsteigen karakter, kan rekenen op begrip en werkwilligheid.

Het is mijn passie om mensen inzicht te geven in de taal en leefwereld van paarden. Ik kan ook de trainingsmethoden van Horsemanship uitleggen en demonstreren met mijn eigen paarden of willekeurig welk ander paard (daaronder natuurlijk pony’s begrepen). En ik vraag daarbij altijd aandacht voor een op het specifieke karakter van het paard toegesneden aanpak.

Side1
Side2
Side4
Paard 3