Som hästcoach och ledarskaptränare gav Jan mig värdefulla insikter. Han inspirerade mig att återfinna mig själv.