En kontrollerad häst är ett nöje.

Horsemanship är en utbildningsmetod som åstadkommer ömsesidig förståelse mellan människa och häst.

Horsemanship handlar om att bygga en harmonisk relation med sin häst, baserat på kommunikationsmetoder som hästar ’naturligt’-vis förstår. Med insikter och träningsmetoder  av Horsemanship får man i varje gren av ridsporten en solid grund för ömsesidig förståelse mellan människa och häst. Även – just! – ängsliga, svåra eller farliga hästar vill så gärna lyssna och lyda…. om de bara kan förstå vad du menar. Eftersom hästar inte kan lära sig vårt språk är det vår uppgift att förstå deras värld. Hur ser den ut?

En okontrollerbar häst är en katastrof och dessutom farlig.

Det är flyktdjurens värld. Hästar har i sin utveckling alltid varit mat för rovdjur (och människor…). Denna “naturliga” funktion har bildat hästar till vad de är: mycket känsliga för fara. De har därför en hög utvecklad flyktinstinkt. Deras första reaktion när de är osäkra eller rentav rädda är att fly (skena). Och om det inte skulle vara möjligt eftersom nån drar i tyglarna eller grimskaftet, eller om hästen sitter i kläm i sin box eller hästvagn? Då kan hästen lätt bli panikslagen, stegra, sparka och även inleda en kamp. Varför det? Det är vad som ligger i deras gener: om ett  rovdjur kommer och det inte går att fly, då blir det automatiskt en kamp för att överleva! Och vad som kan vara ännu besvärligare för oss: i en situation av ångest eller osäkerhet brukar hästar ofta överraska oss genom att bete sig på ett helt annat sätt än vad vi förväntade oss. Också det är deras naturliga mönster att  överleva: alltid göra något annat än vad rovdjuret räknade med. ’How to outsmart the danger?’ Det är så hästar tänker. För oss människor är sådant beteende ofta frustrerande och ibland farligt om man står för nära hästen eller hoppar av för sent.

Glöm aldrig: hur väl den än brukar bete sig, i varje “tam” häst finns en vild häst med alla sina instinkter att överleva vid fara. Det ser man även på olympisk nivå! Lägg bara märke till hur välutbildade hästar kan bli panikslagna vid en prisutdelning med fladdrande flaggor, hård musik och applåder, medan det är så enkelt att förebygga sådana problem. Hur då?

Bli en naturlig ledare!

Som flyktdjur har hästar– tack vare deras DNA – ett naturligt behov av en stark och pålitlig flockledare. Hästar med en sådan stark ledare känner sig trygga: de kan beta i lugn och ro eller sova, eftersom ledaren övervakar och skyddar. Missar hästar en pålitlig ledare (i form av häst eller människa), då tar den över den rollen eller blir osäker.  Kärnan i Horsemanship är att för din häst vara en ledare som den respekterar och därför kan lita på. Endast då blir din häst lugn, motiverad och villig att arbeta för dig.

Hur blir man en stark ledare? Först bör man förstå hästens språk, hur dom talar med varandra. Vilka signaler använder dom? Och med vilken intensitet? Lägger dom öronen bakåt, biter eller sparkar dom varandra?  Sedan är det nödvändigt att behärska färdigheter, metoder, som så att säga imiterar hästens kroppspråk och kroppsenergi. Då förstår hästen dig omedelbart, och du får respekt. Eftersom du respekarar honom! Vid tillämpning av vilken träningsmetod som helst, bör du också alltid ta hänsyn till hästens karaktär. Det finns dominanta hästar, det finns ängsliga. Det finns tröga hästar och supersnabba. Det finns lekfulla hästar och dom som är inåtvända. Och för att göra det krångligt eller spännande: det finns kombinationer därav.

Hästar är som människor (ibland).

Som sagt, hästen är ingen moped. De liknar människor, eftersom varje individ är olik den andra. Fundera ett slag över den här jämförelsen ur vår värld: är det inte så att en utåtriktad, extrovert, påträngande, eller kanske även stygg elev möter en helt annan behandling i skolan från en bra lärare än den introverta, blyga eller även rädda eleven? Med en individualiserad strategi kommer bägge två till sin rätt. Med hästar är det precis så. Den som tränar sin häst med respekt för dess unika karaktär kan räkna med förståelse och villighet att samarbeta.

Det är min passion att berätta om hästarnas värld, deras sätt att kommunisera och på så vis få fler människor att verkligen förstå hästar; det kallar jag mitt ’Hästsnack’. Jag kan också förklara och demonstrera metoder för utbildning enligt Horsemanship med mina egna hästar, eller vilken annan häst som helst (ponnyer inkluderade, naturligtvis). Det blir alltid en skräddarsydd strategi enligt hästens specifika karaktär.

Jan Sjöcrona - Trusting Horses
Jan Sjöcrona - Trusting Horses
Jan Sjöcrona - Trusting Horses
Jan Sjöcrona - Trusting Horses