Hur Jan kommunicerar med hästar är fantastiskt. Varje häst förstår Jan eftersom han förstår deras språk, och framför allt visar han respekt gentemot djuret. Varje gång man anlitar Jan ger man sig själv en lärorik, imponerande och vacker gåva.